Về chúng tôi

Chào mừng đén với website của chúng tôi! Cảm ơn bạn đã đến thăm.

Mục đích chính của trang web này là cung cấp kiến thức về Thiết kế ngoài trời. Cũng như giúp đỡ các con người bị tàn tật, mất khả năng lao động có thể hoà nhập với xã hội.

Trang web này thực sự được xây dựng với tâm trí của bạn và chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy nó hữu ích.

Ý kiến hoặc câu hỏi của bạn tất nhiên được chào đón.

Cảm ơn!